× Home ICTCTræningsprocedureIn-company uddannelseMateriale KontaktReferencer/Links Sitemap
Træningsprocedure Sleeping Dogs Trauma Specialist

Hvem henvender metoden og kurset sig til?
Alle faggrupper der arbejder med udsatte børn, unge og deres familie. Det kan være socialrådgivere, socialpædagoger, familiebehandlere, familieplejekonsulenter, psykoterapeuter, psykologer m. fl.

Træningsprocedure
Sleeping Dogs-metoden er beskrevet i bogen Behandling af kronisk traumatiserede børn, Sleeping Dogs-metoden (link). Efter at have deltaget i Sleeping Dogs niveau I træning og læsning af bogen, kan klinikere bruge Sleeping Dogs metoden med klienter i deres daglige arbejde. Disse sager kan dog være komplekse og vanskelige, og mange fagfolk og organisationer vælger at vedligeholde og videreudvikle deres færdigheder. For klinikere er træningsprogrammet for at blive en certificeret Sleeping Dogs traumespecialist kompetencebaseret og består af fire niveauer:

 • Workshop Sleeping Dogs niveau I
 • Workshop Sleeping Dogs niveau II
 • Workshop Sleeping Dogs niveau III eller vejledning eller metode-træning
 • Vejledning eller metode-træningfor at nå niveau IV.

Denne metodetræning er kompetencebaseret og kræver afslutning af et antal sovende hunde-behandlinger for kronisk traumatiserede børn i forskellige aldersgrupper med en række forskellige problemer. Klinikere arbejder på deres egne mål i forbindelse med deres egen praksis for at blive certificeret som Sleeping Dogs Trauma Specialist. Dette kan gøres individuelt eller i et team eller en gruppe.

Sleeping Dogs-metoden Level I

Denne to-dages workshop giver en introduktion til metoden og interventionerne. Deltagerne er i stand til at bruge Sleeping Dogs-metoden efter denne workshop og læsning af bogen. Jo mere praksis, jo mere effektiv brug af metoden. Denne workshop tilbydes med et standardprogram som en åben registreringsworkshop for deltagere fra forskellige typer arbejde for at give en fælles ramme og gøre samarbejdet lettere.

Sleeping Dogs er en metode udviklet af den hollandsk-australske psykolog, familiebehandler og EMDR-terapeut Arianne Struik. Metoden er rettet mod svært traumatiserede børn, der viser tegn på mistrivsel, men som enten nægter at tale om hvad der er sket, eller som måske oplever dissociation i forbindelse med traumatiske begivenheder og derfor ikke kan huske hvad der er sket. Hos denne gruppe børn kan der være forsøgt flere tiltag fra forskellige professionelle, uden at det har bragt barnet i trivsel, og situationen omkring barnet kan virke fastlåst. Metoden er rettet imod at undersøge hvilke mulige grunde barnet kan have til ikke at ville tale om traumerne (eller kun nogle af traumerne), og at der igennem en struktureret assessment laves fokuserede interventioner til at overvinde de identificerede barrierer. Involvering af barnets familie (også dem der evt. har været overgribende og/eller omsorgssvigtende enten direkte eller indirekte) og samarbejde mellem de professionelle omkring barnet er grundlæggende for metoden.

I løbet af de to dage vil kurset give en uddybende introduktion til Arianne Struik’s model, der særligt fokuserer på at skabe sikkerhed omkring barnet og stabilisering i sådan en grad, at det bliver muligt at adressere traumerne mere direkte. Samtidig vil dagene også have en praktisk karakter, med videoer og caseeksempler til at illustrere metoden, og ved at deltagerne prøver nogle af metodens øvelser med hinanden.

Der vil også være øvelser hvor de forskellige faser af metoden gennemgås ud fra en case, hvor vi bruger de forskellige skemaer Arianne Struik har udviklet til at analysere hvilke barrierer der kan være for behandling.

De grundlæggende moduler i niveau I

 • Identificering af traumer
 • Introduktion i traumebehandling
 • Modstand og motivation i forhold til at indgå i behandling
 • Brug af Sleeping Dogs-metoden
 • Burg af psykoedukation
 • Analyse af barrierer for traumebehandling
 • Interventioner ed børn og planlægningsværktøj

Sleeping Dogs-metoden Level II

Indholdet af niveau II, III og IV træning tilpasses den kontekst, som klinikere arbejder i, og deres rolle. For familieterapeuter er fx for det meste fokus på systemiske samtaler med forældre og familier, hvor for psykologer, der arbejder med børn individuelt, er fokus mere på at bruge værktøjet Sleeping Dogs til at analysere barnets barrierer og barnets indre verden. For sagsbehandlere er fokus mere på at motivere familier, henvise til og støtte traumebehandling. For personale der arbejder med anbragte børn er fokus i højere grad på de interventioner, der kan bruges i sammenhæng med plejefamilien eller institutionen. For plejefamilier er samarbejde og positionering af de biologiske forældre et vigtigt emne.

I niveau II workshop praktiseres brugen af Sleeping Dogs-værktøj sammen med sager, så deltagerne bliver mere kompetente til at analysere sager og udvikle behandlingsplaner. Standardprogrammet for psykologer og familieterapeuter fokuserer mest på at motivere barnet og de systemiske interventioner såsom at arbejde med biologiske forældre, der ofte er traumatiseret, stabilisere dem og få anerkendelse for barnets uskyld.

Grundmodulerne niveau II

 • Behandlingsplaner
 • Tale med børn om traumer
 • motivation af barnet
 • Stabilisering og forberedelse af børn til traumebehandling
 • Støtte til traumatiserede forældre
 • Systemisk samtale med krænker/krænkende forældre vedr anerkendelse

Sleeping Dogs-metoden Level III
Denne to-dages niveau III-workshop fokuserer på at optimere behandlingsplaner og finde og skabe løsninger til at overvinde barrierer for børn, såsom at bruge barnets netværk og støtte og motivere til traumebehandling. Der kan arbejdes med udfordrende situationer såsom benægtelse eller seksuelt misbrug. Denne workshop kan tilbydes som en åben registreringsworkshop med følgende moduler.

Grundmodulerne niveau III

 • Behandlingsplaner i udfordrende tilfælde
 • Traumehelende historier
 • Seksuelt misbrug
 • Benægtelse / sager hvor der er tvivl om krænkelser
 • Omsorgssvigt
 • Dissociation

Sleeping Dogs træner Charlotte taler om metoden

Traumafokuserende Sleeping Dogs-organisationer

Certified Trauma-focused Sleeping Dogs Organisations

Organisations currently implementing the Sleeping Dogs method

Organisations that have partly implemented the Sleeping Dogs method

Konsultation eller vejledning/metode-træning
Institut for kronisk traumatiserede børn tilbyder vejledning / metode-træning eller konsultation i komplekse sager. Dette kan gøres Face to Face, via Skype eller telefon, individuelt eller i grupper på engelsk af Arianne Struik eller på dansk af en af de danske undervisere.
Erfaringer med Sleeping Dogs-metoden

Deltagerens kommentarer

ArianneBoligarbejder: 'I dine eksempler genkender jeg så mange af de børn og forældre, som jeg arbejder med.'

Sonja (børnebeskyttelse):
'Du får komplicerede ting til at lyde så let'

Kasper (klinisk psykolog):
'Bedste træning jeg har været i i årevis, bestilte din bog med det samme'

 

 

Børnecentret in Aarhus Kommune

Center for Børn og Familier in Hvidovre Kommune

Center for Børn og Familier in Hvidovre Kommune 

Kompaan en de Bocht, Residental and Foster Care

Interviews i socialpaedagogen