× Home ICTCTrainingMateriale KontaktSitemap

The Institute for Chronically Traumatized Children

The Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC), located in Perth, Australia, provides training, supervision, consultation, and research on the treatment of chronically traumatized children and their families. The ICTC provides fly-in-fly-out trauma treatment for chronically traumatized children in Australia and New Zealand.
The director of the ICTC, Arianne Struik, developed the Sleeping Dogs® method, an award-winning treatment to engage resistant children who are not motivated and difficult to engage. The Sleeping Dogs method is described in Treating Chronically Traumatized Children (Struik, 2019).
The ICTC offers trainings and supervision in Danish by the Danish sleeping Dogs trainers.

Om metoden Sleeping Dogs

The Sleeping Dogs method is a treatment to engage resistant and not motivated children into trauma-focused treatment. It consists of tools to analyse the child’s circumstances and possible barriers to treatment. The customised treatment plan consists of practical interventions to overcome the identified barriers, support trauma processing and integration. Sleeping Dogs treatment can consist of work with the child’s biological family, caregivers, residential staff, foster care workers, the child protection worker and therapists. Sessions with the child are reduced to the minimum.

Behandling af kronisk traumatiserede børn
Sleeping Dogs-metoden

ISBN: 9788741277080

Hansreitzel.dk

Når børn afviser eller ikke synes i stand til at tale om deres traumatiske erindringer, kan det være fristende at ’lade sovende hunde ligge’. Men hvis erindringer om overgreb og omsorgssvigt i barndommen ikke behandles, kan de have en ødelæggende effekt på børn og unges udvikling. Hvordan kan disse børn motiveres til at deltage i traumefokuseret terapi? Behandling af kronisk traumatiserede børn: Sleeping Dogs-metoden beskriver en struktureret metode til at overvinde modstand og sætte børn i stand til at vække disse sovende hunde på en sikker måde, så disse børn kan helbredes for deres traumer.

’Sleeping Dogs-metoden’ er en integreret tilgang til behandling af kronisk traumatiserede børn, først gennem en så grundig forberedelse af barnet, at han eller hun kan deltage i terapi til bearbejdning af traumatiske erindringer, dernæst gennem traumebearbejdningen og integrationsfasen. Samarbejde med barnets netværk, barnets biologiske familie, herunder overgrebsforælderen, og de sociale myndigheder er centrale elementer i Sleeping Dogs-metoden. Den bagvedliggende teori om konsekvenserne af traumatisering, for eksempel tilknytningsforstyrrelse og dissociation, beskrives på en omfattende, letlæselig måde, illustreret med caseeksempler og ledsaget af opgaveark, der kan downloades.

Behandling af kronisk traumatiserede børn: Sleeping Dogs-metoden henvender sig til en bred læserskare, herunder psykologer, psykiatere, psykoterapeuter, rådgivere, familieterapeuter, socialrådgivere, sagsbehandlere inden for børne- og ungeområdet, familieplejekonsulenter, hospitals- og institutionspersonale og (pleje- eller adoptiv-) forældre.

Arianne Struik er klinisk psykolog, familieterapeut og EMDR-rådgiver, leder af Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC) i Australien. Hun tilbyder specialiseret traumebehandling og underviser verden over i behandling af traumer og dissociation hos børn. Hun er medlem af European Society of Trauma and Dissociation.

"Arianne Struik har udviklet en fremragende teori baseret på sine mange års erfaring inden for arbejdet med traumatiserede børn og unge. Gennem de sidste tre år har Arianne Struik arbejdet med vigtige nye projekter, hvor hun viser sin evne til at udvikle og raffinere både teori og praksis i arbejdet med traumatiserede børn. Hun er en fremragende lærer, og hendes evne til at formidle kompleks viden om traumatiserede børn til andre fagfolk er både nuanceret og præcis."
Claus Gosvig, forhenværende centerleder, Københavns Kommune

"Ved at implementere Sleeping Dogs-metoden vil selv terapeuter uden erfaring i behandling af traumatiserede børn være i stand til systematisk at følge en sikker og effektiv procedure i forberedelse og behandling af traumatiserede børn. Denne bog er et ”must” for børneterapeuter."
Dr. Renée Potgieter Marks, rådgivende terapeut, UK

"Arianne indfanger endnu en gang betydningen af sensitivitet, når man arbejder med traumatiserede børn. Dette understøttes af den omhu og opmærksomhed, hvormed bogen introducerer Sleeping Dogs-modellen, som tilbyder en struktureret arbejdsform og skaber det relevante terapeutiske miljø."
Simon Carpenter, CEO, CLEAR UK