Opleiding
 
De opleiding tot Slapende Honden behandelaar

Het werken met de methode Slapende honden vergt veel oefening. Het volgen van de workshop Slapende Honden level I van 1 dag is een eerste aanzet tot het toepassen van deze methode in de praktijk. In de verdiepingsworkshop Slapende Honden level II van 2 dagen wordt veel geoefend met gesprekstechnieken en verkrijgt men praktische vaardigheden. De opleiding tot level III behandelaar bestaat uit een supervisietraject van minimaal 8 supervisiesessies waarin gewerkt wordt aan individuele leerdoelen met eigen cliënten. Dit kan individueel of in teamverband worden gevolgd. In dat traject dienen behandelaren van 5 cliënten een volledige Slapende Honden behandelingen te hebben uitgevoerd. Info via e-mail.

 
Consultatie/supervisie 'Slapende Honden'
Vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen zijn vaak ingewikkelde puzzels en met deze cliënten kan een behandelaar of zelfs een heel team vaak erg worstelen. Soms helpt een frisse blik om een gestagneerde behandeling weer vlot te trekken. Consultatie of supervisie kan live, telefonisch of via Skype worden gevolgd, individueel of in groepsverband.
Arianne Struik is geregistreerd EMDR supervisor kinder- en jeugd en volwassen. Info en afspraak via e-mail.
 
Klinische/residentiele behandeling
De methode Slapende honden kan erg goed gebruikt worden in een klinische behandeling. Veel van de interventies kunnen door groepsleiding worden uitgevoerd eventueel gecombineerd met begeleiding van ouders en individuele behandeling van het kind. De workshop Slapende honden? Wakker maken! kan in company worden aangevraagd waarbij de inhoud op maat kan worden gemaakt.
Info via e-mail
 
Implementatie Slapende Honden binnen een organisatie
Organisaties kunnen er ook voor kiezen de methode Slapende Honden te implementeren binnen een afdeling. Daarvoor kan een offerte voor een implementatiepakket worden aangevraagd waarbij in een organisatieadvies wordt uitgewerkt hoe implementatie het meest succesvol kan zijn. Na afronding kan een afdeling middels een audit het certificaat trauma-focussed Slapende Honden behandelafdeling verkrijgen. Eventueel kunnen afdelingen deelnemen aan effectonderzoek. Info en offerte opleidingspakket op maat via e-mail.
 
>>lees meer over implementatie, resultaten, gecertificeerde afdelingen en verwijslijst behandelaren