Referenties
Struik, A. (2019). Treating Chronically Traumatized Children: The Sleeping Dogs method(Second ed.). London, UK/ New York, NY: Routledge
Struik, A. (2018). The Sleeping Dogs Method to Overcome Children’s Resistance to EMDR Therapy: A Case Series. Journal of EMDR Practice
and Research, 12(4), 224-241. doi:10.1891/1933-3196.12.4.224
Struik, A., & Van Blanken, B. (2018). Traumabehandeling kan wel! De toepassing van de Slapende Honden methode bij jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking. LVB Onderzoek & Praktijk, 16(1), 5-17.
Struik, A. (2017). The Trauma Healing Story. Healing Chronically Traumatised Children Through Their Families/Whanau.
Australian and New Zealand Journal of Family Therapy, 38(4), 613-626. doi:10.1002/anzf.1271
Struik, A., Lindauer, R. J., & Ensink, J. B. (2017). I Won’t Do EMDR! The Use of the “Sleeping Dogs” Method to Overcome Children’s Resistance to EMDR Therapy. Journal of EMDR Practice and Research, 11(4), 166-180. doi:10.1891/1933-3196.11.4.166
Struik, A. (2017). Treating Chronically Traumatised Children with the Sleeping Dogs Method: Don't Let Sleeping Dogs Lie!
Children Australia, 42(2), 93-103
. http://dx.doi.org/10.1017/cha.2017.13
Struik, A. (2015). Denise (10) is gaan praten en verwerken. Gespecialiseerde traumabehandeling binnen een residentiele jeugdzorginstelling. Kind & Adolescent Praktijk, 14(1), 4-11. (zonder bestand)
Struik, A. (2014) Treating Chronically Traumatized Children. Don’t let sleeping dogs lie! London: Routledge
Struik, A. (2013) Diagnostiek en behandeling van dissociatieve stoornissen bij kinderen en adolescenten: Slapende honden? wakker maken! Tijdschrift van de Vereniging voor Kinder en -Jeugdpsychotherapie, 40, 3.
Struik, A. (2013) Posttraumatische stressstoornis. In: Baars, J. & van Meekeren, E. (Red.), Een psychische stoornis heb je niet alleen.
praten met families & naastbetrokkenen (pp. 337-348).
Amsterdam: Boom.
Struik, A. (2013) Slapende honden? Wakker maken!: behandeling van kinderen en adolescenten met vroegkinderlijk chronisch trauma.
In Braet, C. & Bogels, S. (Red.)
, Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten 2 (pp. 353-376).
Amsterdam: Boom
Struik. A. (2011) Slapende honden? Wakker maken! Een stabilisatiemethode voor vroegkinderlijk chronisch getraumatiseerde kinderen.
Kind en Adolescent Praktijk, 10, 3,p.100-109. (zie bijlage artikel KAP)
Struik, A. (2010) Vroegkinderlijke, chronische traumatisering bij kinderen. GZ-Psychologie, 2, p18-23
Struik, A.L.(2009) Klinische fasenbehandeling van vroegkinderlijke traumatisering bij kinderen en ouders.
Kind en Adolescent Praktijk, 8, 1, p.10-19
>> naar links/prijzen naar media