Arianne Struik, Het ICTC

Het Institute for Chronically Traumatized Children (ICTC) verzorgt trainingen, supervisie in de diagnostiek en systeemgerichte behandeling van vroegkinderlijk, chronisch getraumatiseerde kinderen. In Australië en Nieuw Zeeland biedt het ICTC ook behandeling.
Deense fondsen investeren 3,25 miljoen euro voor Nederlandse Slapende Honden methode!
Twee grote Deense fondsen investeren 3.25 miljoen euro in een vijfjaren project van de kinderbescherming en jeugdzorg van Kopenhagen om 1000 chronisch getraumatiseerde kinderen te behandelen met de Nederlandse Slapende Honden methode.
1400 voogden, gezinstherapeuten, psychologen en leerkrachten worden opgeleid en van 1000 kinderen worden de schoolprestaties
voor en na behandeling vergeleken met een controle groep.
MELD GEWELD! Effectiviteit van workshop
Slapende honden? Wakker maken!
In het kader van onderzoek naar geweld in de jeugdzorg is een meldpunt gestart
voor volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt.
Info https://www.commissiegeweldjeugdzorg.nl

Agenda
Locatie Datum Omschrijving Meer info Inschrijven
Amersfoort 17 januari 2019   Workshop Traumaverwerkingsverhaal Info Vol
Amersfoort 1 februari 2019   Workshop Slapende Honden Info Formulier
Amersfoort 15 februari 2019   Workshop EMDR bij preverbaal trauma door Marianne Went Info Formulier
Doorn 26 en 27 juni 2019   Workshop Slapende Honden Level II Info Formulier